برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 test
1392-12-26 18:00-19:00
1,000 ریال 0 یورو
3
2 test2
1392-12-26 17:30-18:00
1,000 ریال 0 یورو
2 sabetnia
3 1
1392-12-26 08:00-09:00
20
1,000 ریال 0 یورو
2
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.