پسورد ورود به آموزش مجازی برای افرادی که هزینه شرکت در کارگاه را پرداخت کرده اند، به ایمیل آنها ارسال می شود. در صورت نیاز با شماره 09904313601  تماس حاصل فرمایید.