برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 1
1392-12-26 08:00-09:00
20
1,000 ریال 0 یورو
2
2 test
1392-12-26 18:00-19:00
بدون محدودیت
1,000 ریال 0 یورو
3
3 test2
1392-12-26 17:30-18:00
بدون محدودیت
1,000 ریال 0 یورو
2 sabetnia