دیابت
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-10 (10) XML
نویسندگان
دانشگاه علوم پزشکی
چکیده
بیماری دیابت به عنوان ششمین عامل اصلی مرگ و میر در جهان معرفی شده است و همچنین این بیماری باعث انواع بیماری های کلیوی، قلبی و عروقی نیز می شود، یکی از عوارض خطرناک بیماری دیابت نوع1افزایش یا کاهش ناگهانی سطح غلظت قند خون می باشد که باعث بروز خطراتی چون اغما و بیهوشی خواهد شد. به همین دلیل کنترل قند خون در این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای کنترل قند خون در بیماری دیابت نوع 1، باید تزریق انسولین به بدن صورت گیرد. طبیعتأ این تزریق باید کاملأ کنترل شده باشد، چون افزایش بیش از حد مجاز تزریق انسولین می تواند باعث مرگ انسان شود. برای طراحی یک کنترل کننده ی مناسب وجود یک مدل ضروری است. وجود مدل شبیه سازی از سیستم کنترلی انسولین گلوکز در طول خوردن غذا و زندگی نرمال، برای مطالعه ی پاتوفیزیولوژیکی دیابت نوع 1 و به طور خاص برای طراحی و ارزیابی سنسور گلوکز و الگوریتم های تزریقی انسولین لازم است.
کلیدواژه ها
موضوعات